Menu

Polyamp AB

Polyamp Power division is specialised in DC-DC converters and power supplies. We design DC/DC converters since 1970-ties, with reputation of very high reliability and electical performance, they are used in systems with high demands.

Polyamp Systems Division are specialised in design of Naval electromagnetic signatures supression for international customers in Navies or shipyards. We also produce a Underwater Electric sensor (UEP) which is mainly used in Naval and in Oil exploration applications.

Polyamp AB is ISO 9001:2008 Certified  >> ISO 9001:2008 Certificate

 

Power Division

power-supply

Polyamp Power division specializes in design and production of mainly DC/DC converters and some compatible Power supplies. Our DC/DC converters are used in applications demanding high reliability in rough environments. Thru the years countless applications in sectors like Railway, Energy, Process control, Vehicles, Military, Radio and Telecom etc.

We provide our DC/DC converters to customers worldwide, with an established sales distributor network or directly where we do not have a distributor. Polyamp have three locations; the head office in Sollentuna outside Stockholm, Sweden. We have design and manufacturing of DC/DC converters in Åtvidaberg 230 km south of Stockholm and La Chaux-de-Fonds in Switzerland.

In Sweden we complement our range with high quality brands like Delta Elektronika for Laboratory and power supplies and Powernet for Power supplies, Inverters and special applications power solutions.
 

System Division

degaussing

The Systems division of Polyamp specializes in the design, manufacture and supply of Underwater Electromagnetic Signature Management and Control Systems for Worldwide application within the International Naval Industry / International Navy authorities.

The type of systems supplied are Advanced Degaussing systems for surface and submarine naval vessels. Electromagnetic Mine Sweep supply, Underwater Electric Potential (UEP/ELFE) sensors and electomagnetic design and measurment systems.

The SWECADE software can predict and design coil systems, dimension Degaussing systems, control fixed and movable ranges, support signature analyse and document the fleet vessels signature history.

Rippel och störningar

En Polyamp DC-DC omvandlare har lågt rippel och störnivå eftersom utgången också är filtrerad för att möta EN50011/EN50022 kraven. Det är ett krav om utspänningen transporteras utanför en EMC säker kapsling.
Det finns 3 olika aspekter av rippel:

Switchrippel

En DC-DC omvandlare använder sig av en switchfrekvens på > 50 kHz. Det skapar ett sk. switchrippel som har en "energi" och mäts i mVrms. För att klara ledningsbudna krav enligt EN50011/EN50022 bör detta rippel ligga under 5 - 20 mV (det beror på ripplets form).

Spikar

Den andra aspekten är sk. switchspikar som är högfrekventa och stör radiotrafik. För att klara ledningsbunden och utstrålade störningar enligt EN50011/EN50022 bör dessa också vara begränsade.

Inspänningsrippel på utgången

Denna aspekt som oftast är bortglömd men sällan är ett problem mer än på lång sikt. En DC-DC omvandlare klarar inspänningsvariationer och överlagrat rippel från en dåligt filtrerad DC spänning (50 - 400 Hz). Det överlagrade ripplet filtreras enbart genom reglerloopen och därför beror det på reglersystemet hur väl man hanterar detta rippel. Det innebär att en dålig inspänning skapar mer rippel på utgången. Eftersom det är lågfrekvent märks det inte på ledningsbundna störningar.
I våra datablad specificerar vi en dämpning av sådant inrippel med 150 ggr eller > 43 dB.
Högt ingångsrippel skapar också onödig uppvärmning i ingångskondensatorena vilket påverkar livslängden. Polyamp specificerar att vi accepterar <2% rippel från nominell inspänning.

Slutsats

Efter att ha läst detta kan du jämföra hur konkurrenter specificerar utgångsrippel. En vanlig specifikation är <1%, vad betyder det? På en 24 V utspänning <240 mV, med tanke på EMC krav måste du som installatör verkligen se till att du filtrerar utgången och testar din utrustning för att se till att utrustningen klarar CE kraven. Vad kostar det?
Moduler kan ha switchfrekvens >150 kHz för att vara kompakta. Om du matar en extern utrustning måste ripplet ner till <2 mVrms för att klara EMC kraven. Gör du det? Tittar du noggrant i datablad - installationsdokumentation ser du att de rekommenderar ett dubbelt Pi filter för att klara kraven. Förstår du inte vad vad det innebär så ska du köpa en DC-DC omvandlare som klarar kraven.


Logga in