Menu

Polyamp AB

Polyamp Power division is specialised in DC-DC converters and power supplies. We design DC/DC converters since 1970-ties, with reputation of very high reliability and electical performance, they are used in systems with high demands.

Polyamp Systems Division are specialised in design of Naval electromagnetic signatures supression for international customers in Navies or shipyards. We also produce a Underwater Electric sensor (UEP) which is mainly used in Naval and in Oil exploration applications.

Polyamp AB is ISO 9001:2008 Certified  >> ISO 9001:2008 Certificate

 

Power Division

power-supply

Polyamp Power division specializes in design and production of mainly DC/DC converters and some compatible Power supplies. Our DC/DC converters are used in applications demanding high reliability in rough environments. Thru the years countless applications in sectors like Railway, Energy, Process control, Vehicles, Military, Radio and Telecom etc.

We provide our DC/DC converters to customers worldwide, with an established sales distributor network or directly where we do not have a distributor. Polyamp have three locations; the head office in Sollentuna outside Stockholm, Sweden. We have design and manufacturing of DC/DC converters in Åtvidaberg 230 km south of Stockholm and La Chaux-de-Fonds in Switzerland.

In Sweden we complement our range with high quality brands like Delta Elektronika for Laboratory and power supplies and Powernet for Power supplies, Inverters and special applications power solutions.
 

System Division

degaussing

The Systems division of Polyamp specializes in the design, manufacture and supply of Underwater Electromagnetic Signature Management and Control Systems for Worldwide application within the International Naval Industry / International Navy authorities.

The type of systems supplied are Advanced Degaussing systems for surface and submarine naval vessels. Electromagnetic Mine Sweep supply, Underwater Electric Potential (UEP/ELFE) sensors and electomagnetic design and measurment systems.

The SWECADE software can predict and design coil systems, dimension Degaussing systems, control fixed and movable ranges, support signature analyse and document the fleet vessels signature history.

Parallellkoppla DC/DC omvandlare?

När DC/DC omvandlare parallellkopplas  så rekommenderar vi att en seriediod för att isolera ett eventuellt fel används. Det finns i huvudsak två anledningar till att koppla två eller flera omvandlare parallellt:

1. För att få ut mer effekt än vad en enhet kan ge
Genom att koppla två eller flera enheter parallellt kan man skapa ett system för mycket hög effekt. I Polyamps produktprogram finns omvandlare för effekter 1000-2000W som är användbara i sådana väldigt stora system.

2. För att få redundans N+1
Om du behöver ett väldigt pålitligt system så kan två eller flera omvandlare kopplas parallellt. Varje omvandlare skall själv kunna driva hela lasten. Om du har en sk. N+1 konfiguration finns N st enheter som matar lasten, sedan finns en enhet extra som ger marginal i systemet om någon enhet slutar fungera.
Omvandlaren måste ha seriediod på utgången och vara försedd med larm för indikation om någon omvandlare skulle gå sönder. För mer information ladda ner  installationsmanualen till den modell du tänker använda.

3. För att balansera lasten
Med fler enheter i parallell är det bra att se till att enheterna fördelar lasten. Det klassiska sättet är att justera utspänningen exakt mellan enheterna och se till att det finns spänningsfall fram till parallellkopplingspunkten. Polyamp använder sig av två metoder för att förenkla installation. Aktiv strömdelning där en bus kopplas mellan utgångarna, vilket används av PC1000 till PC2000 och PU1000.
Den andra metoden är PSC600 seriens CR tillval där seriedioden kompletteras med en serieresistor.
Båda metoderna innebär att det inte finns någon enhet som styr. Den aktiva strömdelningen kräver inte lika nogrann spänningsjustering som CR men båda fördelar lasten inom 5% från mer än 25% last.

Logga in