Menu

Inom elektronik pågår mycket runt miljö genom RoHS, WEEE, REACH och Eko design direktiven.

Polyamp beskriver vad vi gör inom denna sektor.

Conflict Minerals

US companies listed on the stock market must according to the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 - report their content and avoidance of so called Conflict minerals. Polyamp is by this definition not directly affected; however as a sub supplier downstream in the supplier chain we get such demand.
Läs mer...

RoHS och blyfritt

RoHS innebär att ett antal ämnen är i princip förbjudna att användas. Det största problemet är sk. blyfri lödning. Polyamp använder sig enbart av RoHS komponenter och mönsterkort.
Blyfri lödning är inte så lätt vid våglödning på mönsterkort med stora kopparytor, vilket DC/DC omvandlare med hög uteffekt har.
Alla våra produkter är RoHS-2 kompatibla.

Vi har kvar en blyad lina, då vissa kunder inom Försvarsektorn föredrar blyat lödning.

Läs mer...

Do REACH and SVHC affect Polyamp?

REACH is a directive that since 2008, demands control of the use of chemicals within the EU.
Polyamp is not regarded as a producer of any chemical and has therefore not pre registered anything. We have gone thru all our safety datasheet and communicated with our suppliers.

The list of SVHC (Substances of Very High Concern) which is continuosly updated since October 2008 are study those list regularly to make a risk analyse  in order to assess if any reportable quantities can be found in our products. Download a REACH Declaration.

Läs mer...

Materialdeklaration PU300/PU500

PU300Vi har gjort vår första materialdeklaration på en DC/DC omvandlarserie.
Syftet är flera:

  • REACH och SVHC material --> Kundkrav
  • WEEE ställer krav på återvinningsinformation.
  • Kompetenshöjning inom Polyamp vid val av material.

Vilka lärdommar har vi dragit?
En Polyamp omvandlare består till stor del av metaller.

Läs mer...

Does the EUP directive concern us?

The Eco design Directive 2009/125/EC is a frame directive that sets demand on ECO design on ErP (Energy related Products). According to the directive a manufacturer is not affected until an Implementing measure is published affecting his product group. Then those ECO design criterias are base for the CE-mark and energy marking. Product analyses are runned within EU to judge which products need ECO design criterias. At the moment energy efficiency is the focus. Big savings in energy can be done using state of the art technology in many sectors of the industry.

Läs mer...

WEEE och elektronikåtervinning

På konsumentprodukter finns ett återvinningssystem där konsumenten får kasta "gratis" i elektronikåtervinningen. WEEE direktivet kräver att tillverkarna ger statistik på hur mycket sk. EE produkter de sätter på marknaden. Detta sker i Sverige hos Naturvårdsverket. El-Kretsen är en organisation som kan sköta WEEE hantering och marknadsförsäkran.

Läs mer...

Logga in