Menu

WEEE och elektronikåtervinning

På konsumentprodukter finns ett återvinningssystem där konsumenten får kasta "gratis" i elektronikåtervinningen. WEEE direktivet kräver att tillverkarna ger statistik på hur mycket sk. EE produkter de sätter på marknaden. Detta sker i Sverige hos Naturvårdsverket. El-Kretsen är en organisation som kan sköta WEEE hantering och marknadsförsäkran.


Inom industrin måste vi se till att vi skrotar EE produkter på ett kontrollerat sätt. Dels finns principen lämna tillbaka en gammal mot att jag köper en likvärdig ny apparat. Elektronikskrot får vi betala och se till att certifierade återvinnare hämtar skrotet.

En Polyamp omvandlare blir runt 20 år gammal och teoretiskt skulle vi kunna renovera gamla apparater och ge dem ett nytt liv i säkert 10 år till. Tyvärr bryter vi mot EMC direktivet om vi renoverar, den tillåter bara reparation. CE krav för EMC gäller från 1996 så våra enheter håller lite till innan renovering kan komma ifråga.

Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in