Menu

Materialdeklaration PU300/PU500

PU300Vi har gjort vår första materialdeklaration på en DC/DC omvandlarserie.
Syftet är flera:

  • REACH och SVHC material --> Kundkrav
  • WEEE ställer krav på återvinningsinformation.
  • Kompetenshöjning inom Polyamp vid val av material.

Vilka lärdommar har vi dragit?
En Polyamp omvandlare består till stor del av metaller.


PU300/500 familjen består till:
60% av aluminium - enkelt återvinningsbar.
Nästan 10% av koppar - mest inbakad.
Nästan 11% Ferrit, vilket är järn relativt lätt att extrahera.
Dvs 80% metaller.
Resten är mönsterkort och elektronikkomponenter och lite plast främst för isolation.

Med tanke på RoHS och REACH kan det vara intressant att veta hur mycket bly vi har när vi löder blyat? Vi har ganska grova lödningar och uppskattar till 9g eller 0,2% av produktens viktinnehåll. REACH ställer krav på att sk. SVHC material skall rapporteras om det överstiger 0,1% men metalliskt Bly kommer inte på många år eller någonsin anses som SVHC ämne.

Hur återvinningsbar är de? Det kan bara återvinnarna svara på men, vänds apparaten upp och ner och alla skruvar som är synliga från utsidan skruvas loss. Då sitter huvudmönsterkortet kvar i profilen med klämmor som dras loss med skruvmejsel. Då är all aluminiummekanik loss och kvarstår 2 mönsterkortsfaktioner.
{FacileForms:ContactWeb_Code_sv,1,0}

Logga in