Menu

Brandklassade DC/DC omvandlare

fire-smoke

Hur kan en standard Polyamp DC/DC omvandlare möta den nya järnvägsnormen för brand och rök enligt EN 45545?

Syftet med EN 45545 serien är att ge passagerare och personal tillräcklig tid att utrymma ett tåg, även i en tunnel. De specificerar brandsäkerhetsaspekterna ombord ett tåg och har 3 klasser beroende på typ och användningsområde, där HL3 är högsta klassen. Vid ikraftträdandet kommer de diverse nationella brandsäkerhetsnormerna inom EU ersättas av denna.

Den enklaste åtgärden är att installera elektroniksystem i brandklassat utrymme, vilket inte alltid är möjligt. Polyamp utnyttjar det faktum att den något dyrare kapslingen vi använder som ger utmärkt kylning, EMC och mekanisk tålighet med en enkel åtgärd klassificerar DC/DC omvandlaren som en "non listed product" enligt EN 45545-5 och klarar installationskriteriena i EN 45545-2 för <100 g.

Se filmen hur det fungerar (57 sekunder)

Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in