Menu

Polyamp ISO 9001:2008 certifierade

Polyamp AB är från och med Mars 2014 fullt certifierat enligt Kvalitetssystem ISO 9001:2008.
Ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet har funnits på Polyamp AB sedan 1993 och det har setts som positivt att låta Polyamps kunder göra egna kvalitetsrevisioner för att försäkra sig om att deras krav på kvalitetsledningssystemet kan uppfyllas.

Polyamp AB beslutade dock i augusti 2013, efter förslag från en internationell kund, att certifiera företagets kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Certifieringen utfördes helt i enlighet med standarden och slutfördes framgångsrikt enligt fastställd plan i mars 2014.

Utöver ISO 9001:2008 har Polyamp AB ett tillägg (1E) för framställning av produkter för kärnkraftsindustrin, utfärdat av Svenska Vattenfall. ISO 9001 certifieringen täcker Polyamps bägge anläggningar i Sverige.

 SveCert SwAc ISO 9001 Swe 72dpi  SveCert ISO 9001 

pdf ISO 9001:2008 Certificate (268 KB)

Logga in