Menu

Varför välja Polyamp?

film2Polyamp är ett företag som sticker ut bland sina konkurrenter tack vare produkternas kvalitet och vår höga servicegrad. Vi prioriterar nära kundrelationer, vilket innebär att vi idag stolt kan presentera en kundlojalitet på 98 %.

En undersökning utförd av Bearing Consulting visar att Polyamp är duktiga på att ta hand om förfrågningar och har hög leveranssäkerhet. Resultaten visar även på god kommunikation både inom organisationen och med omvärlden. Polyamp är helt enkelt bra att ha att göra med.

Därför är Polyamp det självklara valet:

Allmänt

100 %

 • Polyamp är ett företag som ger 100 %.
 • Vi lägger 100 % på att få en så bra produkt som möjligt.
 • Vi har nära 100 % leveranssäkerhet.
 • Våra apparater är i princip 100 % felfria, även efter många år. En produkt ur sortimentet visade i MTBF-beräkning 3,3 miljoner timmar och livslängd på 55 år.
 • Vi är 100 % Polyamp och är definitivt stolta.

Know how

 • Polyamp är ett högteknologiskt företag som under mer än 50 år koncentrerat sig på DC/DC. Det gör att vi har marknadens bredaste erfarenhet. Vi är trygga i våra konstruktioner och produkter. Enligt fristående marknadsinstitut har våra kunder samma uppfattning om oss.
 • Polyamps produkter är "En säker del i ert system", och kräver mindre övervakning.
 • Vi har alltid en hög servicegrad.

Varumärke

 • Polyamp strävar alltid efter att levererar de bästa produkterna, vår långa erfarenhet, tillförlitlighet, höga servicegrad och goda rykte följer med på köpet.

Pris

 • En varas pris bestäms av mer än inköpspriset.
 • Totala priset för en vara = varans livscykelkostnad.
 • Polyamp satsar på att våra apparater ska fungera under betydligt längre tid än våra konkurrenters och samtidigt leverera bättre funktion och prestanda, i kombination med hög service och nära kundkontakt.
 • Polyamps produkter ger därmed en låg totalkostnad, samtidigt som kunden får en bättre produkt.

Täcker 90 % av alla dina tänkbara behov

 • Polyamp tillverkar flera hundra olika modeller av DC/DC, som vi även parallell- eller seriekopplar, för att möta ytterligare 500 applikationer.
 • Vi specialtillverkar även efter kunders specifika behov.

Kvalitetsystem

Kvalitetspolicy

 • Företagets värderingar, mål och visioner baseras på en respekt för kunder och andra intressenter. Det här förutsätter att allt arbete som görs har som mål att kunder och intressenter skall få korrekt information och stöd vid leverans av tjänster och produkter.

 • Högsta ledningen skall på bästa sätt uppmuntra sin personal till att arbeta aktivt för at ta fram korrekta underlag i alla interna processer. På så sätt kommer även alla produkter och tjänster som lämnar företaget att ha förutsättningar att vara korrekta.

 • Polyamp skall vid varje tillfälle eftersträva att få och behålla nöjda kunder genom att leverera felfria produkter och system på överenskomna tidpunkter till konkurrenskraftiga priser som möter kundens krav på prestanda och miljö.

 • Ledningen och anställda skall följa upp sin verksamhet med stöd av internkontroll och utbildning skall ge underlag för kontinuerliga förbättringar. Metoden Planera – Genomför – Följ upp – Förbättra (P C D A) eller liknande används löpande och vid uppkomna problem eller möjligheter.

 • Polyamp skall sträva efter att underleverantörer har ett kvalitetsledningssystem som står i relation till deras produkter och tjänster.

 • Polyamp skall genom en aktiv omvärldsbevakning ta vara på möjligheter och beakta risker och möjligheter för företagets verksamhet. Omfattas i ledningsgruppens mötesagenda på varje möte.

 • Alla medarbetare inom Polyamp förbinder sig att följa denna kvalitetspolicy och tillämpliga krav samt att arbeta för att ledningssystemet ständigt förbättras.

Miljö

 • Polyamp har alltid tagit ett stort miljöansvar, genom aktivt deltagande i grupper, nämnder och utredningar avseende miljöansvar har vi alltid legat i framkant vad det gäller miljöarbete.
 • Miljökraven har alltid högsta prioritet.
 • Utöver dessa miljökrav strävar Polyamp efter att förbättra miljöeffekterna genom hela livscykeln, från det initiala skedet av en produkt, till dess utfasning.
 • Polyamp arbetar efter ett miljöprogram för minimering av skadliga material samt minska produktions- och arbetstid.
 • Konstruktion och komponentval innebär att även en 40 årig produkt från Polyamp är enkel att återvinna.
 • Paketeringsmaterial är utformat utifrån miljöaspekter.
 • Se även våra miljösidor.

Öppet/Slutet företag

 • Polyamp är ett öppet företag och vi samarbetar gärna med företag/skolor/organisationer. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet.
 • Samtidigt är vi slutna genom att vi tillverkar och hanterar försvarsmateriel som omfattas av vissa regler, beroende på kundens krav.

Samarbete med universitet

 • Polyamp har under flera års tid haft givande samarbeten med KTH och Linköpings universitet för att främja kvalitén på produkter och organisation. Genom samarbeten med högskolor och universitet får Polyamp ett kunskapsutbyte med kompetenta, självständiga experter vilket främjar en helhetsaspekt och stärker Polyamps konkurrenskraft.

Teknologi

Mekanik

 • Guldfärgen på produkternas chassin är mer än bara utseende. Guldfärgens värmestrålning är samma som svart färg samtidigt som den absorberar betydligt mindre värme från annan utrustning. Låg arbetsvärme = Lång livslängd.
 • Guldfärgen på produkternas chassin är inte en merkostnad, däremot blir kapslingen dyrare än konkurrenternas på grund av den mängd aluminium som åtgår för att garantera en bra kylning för komponenterna.
 • Produkternas chassin produceras i guldgul anodiserad strängpressad aluminium, vilket innebär:
  • utmärkta kylegeneskaper för konvektionskylning, ger lång livslängd.
  • robust uppbyggnad, ger bra miljö, mekaniska, EMC och kylegenskaper
  • klarar Järnvägens nya brandkrav
  • att de redan innehåller återvunnen aluminium och är lätta att åter återvinnas
 • Installation inom 5 min. Produkterna levereras med olika fästanordningsmetoder beroende på modell såsom; väggmontage, DIN-skena och 19" rack modul, Europaformat.
 • Produkterna har inga ventilationshål för att hindra damm från att komma in i innanmätet, vilket är viktigt för industriella och mobila applikationer.
 • Produkterna kyls med hjälp av konvektion tack vare deras utformning och design. Samtliga modeller är självgående och kräver ingen ventilation och kan monteras åt valfri riktning.

Normer

 • Våra interna designkrav för att möta normer är tuffa. Det beror på att en och samma produkt skall klara flera applikationer med olika krav.
 • Vi har lång erfarenhet och kan lotsa kunden i vad som krävs i deras applikationer.

CE

 • Samtliga produkter är CE märkta, både utifrån elsäkerhet, EMC och RoHS.

Galvaniskt skilda

 • Samtliga av Polyamps apparater är galvaniskt skilda mellan ingång/utgång och in/utgång till chassi.

Rippel

 • Oftast finns det mycket "smuts" i alla elledningar och här har Polyamp satt ribban högt för att åtgärda detta så mycket som möjligt.
 • Vi har filter på ingång OCH utgång, vilket ger en utgående ström som är betydligt renare jämfört med vad andra tillverkare kan erbjuda.
 • Se även vår FAQ.

EMC

 • EMC är det moderna livets gissel då det skapar svårfångade problem. Polyamp har sedan länge tagit dessa problem på 100 % allvar och vi bygger våra apparater för maximalt störningsskydd. Se även vår FAQ.

Special

 • Vi tillverkar apparater för specifika kundbehov.
 • Vi försöker så långt som möjligt modifiera standardapparater inom ramarna för CE märkningen.

 

Stödsystem

 • Polyamp har haft datoriserade stödsystem sedan 1983, som hjälper oss att ge snabba svar och leveranser.
 • Elektronikproduktion medför en komplex logistik eftersom varje produkt innehåller hundratals komponenter och saknas en kan produkten inte byggas.

Minskydd

 • En avdelning arbetar med minskydd till krigsfartyg där Polyamp är världsledande med högteknologisk utrustning.

Applikation

Järnväg

 • Vi är av tradition vanliga inom järnvägssektorn, tack vare kvalitativa produkter och nära kundrelationer med service i fokus.
 • Våra järnvägar ställer krav på system som förväntas fungera oavsett förhållande, där är Polyamp en viktig komponent för att säkerställa dessa systemkrav. Våra produkter sitter placerade på en mängd platser i ett tågset och är en viktig del av ett större system.
 • Tack vare vår robusta mekanik kan vi klara de nya brandkraven på tåg.

Kärnkraft & Kraftindustri

 • Polyamp är godkända inom kärnkraftverkens högsta klass 1E.
 • Vartannat år besiktigas vi enligt ISO 9000:2010 + 1E kraven.
 • Vi är registrerade inom Nordiska Kraftindustrin i Achilles nr 106611.

Militärt

 • "När det gäller måste det fungera" - Av den anledningen väljer försvaret Polyamps produkter.
 • Polyamps produkter möter höga krav på tillförlitlighet, även under extrema förhållanden.
 • Samtliga produkter har högt EMC-skydd.

Off Shore

 • Olje-, gasplattformar eller utrustning ute till havs kräver tillförlitlighet, ingen påverkan på radiotrafik och andra utrustningar (EMC)
 • ATEX krav klarar ingen strömförsörjningsleverantör utan yttre kapsling, vi bistår med de data som behövs.

Sjöfart

 • På fartyg/båtar är det viktigt med galvaniskt skydd, vilket Polyamps produkter uppfyller.
 • Till havs är det av yttersta vikt att allt fungerar och att de komponenter som ingår är pålitliga, vilket är en viktig anledning till att kunder inom sjöfart återkommer och väljer Polyamp.
 • Polyamps produkter är byggda så att de inte stör systemet såsom EMC, radio och annan trådlös utrustning kan göra.

 

Logga in