Menu

DC/AC växelriktare, systemkonfigurationer

3-fas-system Powernet DC-AC växelriktare är modulära och kan byggas ihop på till hela system med enfas eller trefasutgång med distribution, med by-pass modul(er) och manuell omkoppling. Systemen kan fjärrstyras lokalt eller via Internet.

En modul kan ge mellan 1000 - 1500 VA eller 600 W - 1200 W och kan genom parallelkoppling komma upp till 27 kVA. Ett 6U rack har plats för 6 moduler som kan vara 1 till 6 st DAC62xxxVF växelriktare, en 6 kVA by-pass modul samt en manuell brytare med 3 distributionsutgångar. Enheterna kan fjärrövervakas lokalt eller via Internet. Systemen kan konfigureras med sk. N+1 redundans.

Enfassystem

ac-ac-system I ett enfassystem laddas batterier och från batterierna matas växelriktarna (Inverters). Den statiska switchen styr varifrån växelspänningen ska komma ifrån till 230 V distributionen. Vanligtvis kommer den via nätet men vid nätbortfall börjar växelriktarna mata ut ström. Det innebär att växelriktarna ligger i stand-by och beredda att ge full ström inom några millisekunder.

Trefasystem

3-phase-system I ett trefassystem laddas batterier och från batterierna matas växelriktarna (Inverters). För varje fas finns ett paket växelriktarmoduler med en statisk switch, vars spänning fasas in av MPB i kombination med TCP modulen och ger 400 VAC till distributionen. Vanligtvis kommer den direkt via nätet men vid nätbortfall börjar växelriktarna mata ut ström. Det innebär att växelriktarna ligger i stand-by och beredda att ge full ström inom några millisekunder.

Kontakt

Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in