Menu

Seriediodlåda

seriebox2Diodlådan är främst tänkt som tillval för våra PU500 modeller men kan även användas med vilket annat DC/DC eller nätaggregat som helst. Fördelen med att använda en seriediodlåda är att förlustvärmen flyttas ut från kraftenheten, vilket innebär att den inte behöver effektbegränsa utströmmen och drifttemperaturen hålls nere.

Hämta>> pdf  Datablad på Seriediodlåda (73.89 kB)

PU500 modellerna har inte inbyggd seriediod i standardutförande. För redundanskoppling kan denna diodlåda användas eller så kan vi bygga in seriedioden. Vid inbyggd seriediod begränsas utströmmen. Hur mycket beror av modell.


2x48 V   63 A vid 55°C och 50 A vid 70°C


seriediode-ut
Seriediodlådan används för att parallelkoppla två DC/DC omvandlare, en AC/DC och en DC/DC eller två AC/DC utgångar för att uppnå redundans.

seriediod-inSeriediodlådan används som inmatning från två batterier för redundant ingång.

Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in