Menu

PA355 4x12 mA konstant strömkälla

PA355PA355 är en strömkälla med 4 utgångar. Den används för att koppla in säkerhetsslingor i tåg eller vid spårarbeten. Den ser till att säkerhetsrelät får konstant ström i slingan (10 eller 12mA) upp till 4km. PA355 kan försörja 4 säkerhetsreläer, med gemensam nolla. Varje utgång har separat "åskskydd".

PA355 strömförsörjs av en eller två enheter med 120V. Det senare för att ha en redundant matning. Larmfunktion finns om en av matningarna försvinner. Vanligtvis levereras den tillsammans med PM50C60-60.

Iut1=

10 eller 12mA

Uut max= 120V

Iut2=

10 eller 12mA

Uut min= 40V

Iut3=

10 eller 12mA

Uin alarm: Max 30Vd.c.; 0,1A

Iut4=

10 eller 12mA

Ta=-20 to +55°C

EMC enligt SS4361503 PL5


Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in