Menu

PSE250 150 - 250 W Europaformat 8-10TE vägg och DIN montage

PSE250

Polyamp PSE250 serien DC/DC omvandlare med en utgång 13.2V, 24V, 28V, 36V, 48V, 110V.
Inspänningsområden från 18V till 300Vd.c.  finns även med kompatibla nätagregat med AC-inspänningar. Har hög praktiskt MTBF och är CE märkta som fristående enhet. Europaformat 3HE 8 till 12TE bredd men även för vägg/chassi och DIN skena. Arbetstemperatur -25 till +70°C. Med tillval T3 upp till +85°C.

 

In- och ut data PSE250

Specifikationer

Ingångt / Utgång
 • Optimerad inspänningsområden
 • Inspänningsomrpden från 10 - 270 Vd.c.
 • Utspänningar 12 - 125 Vd.c.
 • Polvändningskydd både på in- & utgång
 • Lågt rippel och störnivåer
EMC, Elsäkerhet & Miljö bas för CE märke
 • EN60950 klass I
 • EN61000-6-3 Emission
 • EN61000-6-2 Immunitet
 • EN/IEC61000-4-4, 4kV
 • EN/IEC61000-4-5 nivål 2 & 3
 • EN50121-3-2 & EN50121-3-2-4
  IEC62236-3-2 & IEC62236-4
 • RoHS kompatibla
Operation
 • Hög verkningsgrad >88%
 • Operating temperature range -25 to +70°C
 • Kapslad IP20
 • Konvektionskyld
 • Underspänningslarm med spänningslogik. Relä som tillval.
Utförande
 • Lackade kretskort; tropikversion för att klara hög luftfuktighet.
 • Möjlighet att från frontpanelen:
  • Justera utspänning
  • Mäta utspänning
  • Avläsa status, grön lysdiod

Tillval

Överspänningsskydd OVP, tillval A
Utspänningen begränsas till 15 % över nominell utspänning. En tyristor kortsluter utgången. Återstart sker genom frånkoppling av inspänningen. Alla enheter har ett sk. OVL som maximerar utspänningen till en viss nivå om reglerkretsen slutar fungera.
Underspänningslarm med relä, tillval B
Logiksignalutgången ersätts med ett relä med valbar brytningslogik NO eller NC.
Larm = Ingen inspänning eller låg utspänning dvs < -10 % av märkspänning. Relät är dimensionerad för 30 V 0.5 A (a.c. & d.c.).
Reläets brytspänning kan vara högre (110 Vdc) om brytströmmen är lägre, kontakta Polyamp.
Inbyggd seriediod, tillval C (effekt.begr 20 %)
Använd detta tillval när enheten skall kopplas parallelt med andra enheter för att uppnå mer effekt eller ett redundant system. Detta tillval kan medföra effektbegränsning eller tillägg av extra kylare (se tillval T3), kontakta Polyamp.
Inbyggd seriediod, tillval CR med resistor
Med tillägget seriemostånd kan 2 eller fler enheter parallelkopplas med en passiv strömdelning mellan enheterna. Det passar sk. pluggbara system.
Har samma begränsningar som tillval C.
Fjärravkänning - sense, tillval S
Spänningsavkänningen förflyttas till lasten, vilket förbättrar reglernogranheten och kompenserar för eventuellt spänningsfall. Detta tillval är standard för 5 V utspänning.

Inrusningströmsbegränsning NTC, tillval H
För inspänningar över 75 Vd.c. kan ett NTC begränsa inrusningströmmen vid tillslag. På inpänningar högre än 200 V är NTC standard. Om inrusningströmsbegränsning för lägre inspänningar än 75Vdc är nödvändigt kontakta Polyamp.  
Seriediod på ingång, tillval K1
Om sk. hold-up time behövs, måste en seriediod spärra urladdning till matningen. Beroende på ingång och uteffekt kan enheten behöva effektbegränsning.  En seriediod fungerar också som polvändningsskydd. Vid stora avstånd mellan enheten och ingångssäkring (>3m) rekommenderas seriediod.
2.5 kVa.c. isolation ingång/chassi, tillval E1

Relevant för inspänningar under 75 V.
2.5 kVa.c. isolation utgång/chassi, tillval E2

Tågingång
Inspänningsområde enligt tågstandarderna EN 50155 och IEC 60571.
Extra kylare, tillval T3
PSE chassit can byggas på med en eller två extra kylare. Vissa tillval som seriediod behöver extra kylning, men även om ett utökat arbetstempera- turområde enligt järnvägsstandarden EN 50155 samt IEC 60571 med T3 som specificerar normal funktion vid +85°C under 10 min.
Varje kylare bygger 10 mm, vilket ökar tjockleken och vikten på enheten. Kontakta Polyamp.
Mekansiska tillval
För mekaniska tillval eller byggsätt se PSE Mekanik under fliken Dokument ovan.

 

Dokument

Kontakt

Jag vill ha mer information, vänligen kontakta mig!

Logga in