Menu

Effektbehov vid nollast eller i vilande läge (Standby)

Definitionen av nollast är att ingången matas och utgången är inte kopplad till någon last. För industriprodukter förekommer det bara i praktiken vid ankomstkontrollen hos kunden. Vilande läge eller standby är när utgången kopplad till lasten som i sin tur befinner sig i viloläge. Förbrukningen i viloläge kan bara mätas upp i sin applikation.
Vi har alltid specificerarat nollasteffekt (tomgångseffekt) i databladen.

Logga in