Menu

Omgivningstemperatur och uteffekt


Temperaturområdet är -25 till +55°C med 100% last. Det betyder att luften runt enheten har den temperaturen. Våra DC/DC omvandlare har relativt stora kylare och det ger en viss termisk tröghet, så tillfälliga temperaturhöjningar utanför temperaturområdet klaras av. Exempelvis järnvägsnormen EN50155 kräver 15°C höjning under 10 minuter.
Med effektbegränsning klaras +70°C och med forcerad kylning upp till 85°C. Se figur nedan. PSC och PSE serien är specificerade upp till +70°C.  -40°C är ett tillval.


Notera att en strömförsörjningsenhets livslängd är starkt kopplad till omgivningstemperaturen. Tumregeln är 8-10°C temperaturhöjning halverar livslängden, men i praktiken gäller det från ca 30-40°C omgivningstemperatur. -40°C är tillval eftrersom vi måste testa om enheten startar vid denna temperatur.  

temprange

Logga in