Menu

Rippel och störningar

En Polyamp DC-DC omvandlare har lågt rippel och störnivå eftersom utgången också är filtrerad för att möta EN50011/EN50022 kraven. Det är ett krav om utspänningen transporteras utanför en EMC säker kapsling.
Det finns 3 olika aspekter av rippel:

Switchrippel

En DC-DC omvandlare använder sig av en switchfrekvens på > 50 kHz. Det skapar ett sk. switchrippel som har en "energi" och mäts i mVrms. För att klara ledningsbudna krav enligt EN50011/EN50022 bör detta rippel ligga under 5 - 20 mV (det beror på ripplets form).

Spikar

Den andra aspekten är sk. switchspikar som är högfrekventa och stör radiotrafik. För att klara ledningsbunden och utstrålade störningar enligt EN50011/EN50022 bör dessa också vara begränsade.

Inspänningsrippel på utgången

Denna aspekt som oftast är bortglömd men sällan är ett problem mer än på lång sikt. En DC-DC omvandlare klarar inspänningsvariationer och överlagrat rippel från en dåligt filtrerad DC spänning (50 - 400 Hz). Det överlagrade ripplet filtreras enbart genom reglerloopen och därför beror det på reglersystemet hur väl man hanterar detta rippel. Det innebär att en dålig inspänning skapar mer rippel på utgången. Eftersom det är lågfrekvent märks det inte på ledningsbundna störningar.
I våra datablad specificerar vi en dämpning av sådant inrippel med 150 ggr eller > 43 dB.
Högt ingångsrippel skapar också onödig uppvärmning i ingångskondensatorena vilket påverkar livslängden. Polyamp specificerar att vi accepterar <2% rippel från nominell inspänning.

Slutsats

Efter att ha läst detta kan du jämföra hur konkurrenter specificerar utgångsrippel. En vanlig specifikation är <1%, vad betyder det? På en 24 V utspänning <240 mV, med tanke på EMC krav måste du som installatör verkligen se till att du filtrerar utgången och testar din utrustning för att se till att utrustningen klarar CE kraven. Vad kostar det?
Moduler kan ha switchfrekvens >150 kHz för att vara kompakta. Om du matar en extern utrustning måste ripplet ner till <2 mVrms för att klara EMC kraven. Gör du det? Tittar du noggrant i datablad - installationsdokumentation ser du att de rekommenderar ett dubbelt Pi filter för att klara kraven. Förstår du inte vad vad det innebär så ska du köpa en DC-DC omvandlare som klarar kraven.


Logga in