Menu

Inspänningar för fordon- och järnvägsapplikationer

Polyamp är experter på DC/DC omvandlare med breda inspänningar.
Det har utvecklats inspänningsnormer i olika applikationer som gör att standardenheter inte alltid möter kraven.

I fordon används ISO7637-2(24V) och inom militära fordon MIL-STD 1275D. Kontakta oss för dessa ingångar.

I järnvägsapplikationer har vi standardapparater som möter kraven men för det mesta måste vi specialanpassa för EN50155 (IEC60571), vilken specificerar inspänningvariationer enligt tabellen nedan:

T-inspänningar för mobila applikationer

Totala uteffekten på omvandlare med T-område kan bli begränsad. Vissa modeller kan också anpassas för UK järvägsnormena RIA12/RIA13 eller den Italienska ST306158.

Förutom dessa inspänningsområden kan det ställas krav på sk. hold-up tid, vilket innebär att ingången måste utrustas med seriediod som ger högre förluster på låga inspänningar. Figuren illustrerar det olika inspännings-variationskraven i en (ej skalenlig) tidskala.
En50155-input
Inspänningområde enligt EN50155 i ett tidsdiagram nedan.

Logga in