Menu

MTBF


Är ett mått på tillförlitlighet inte på livslängd.
MTBF beräknas på en "population" av apparater och felutfallet anger medeltid mellan fel.
Vi loggar de reparationer vi får in och utifrån detta får vi med hjälp av Chi2 - metoden fram ett MTBF värde.
Vi ligger runt 1 miljon timmar på PM, PU och PC familjerna. Något lägre på PSC och PSE eftersom de oftast används i varmare applikationer. PC familjerna med fläkt bör underhållas med fläktbyte vart 5:e år.

En vanlig missuppfattning är att ett högt MTBF värde anger lång livslängd. En hårddisk med 1 miljon timmars MTBF har väldigt hög sannollikhet för fel efter 3 års kontinuerlig drift. Det har nästan alla råkat ut för.

Nu är de flest vana vid MTBF värden enligt en standard exempelvis MIL-HDBK-217 eller EN61709. Dessa används för att ge en prognos på hur MTBF kommer att bli innan man får fältdata.
MIL-HDBK-217 har inte uppdaterats sedan 1984, men principerna används. Användaren bestämmer då själv vad komponenterna har för lamdavärde. Oftast ger det kortare MTBF värden än verkligheten och troligen orsaken till att man slutade att uppdatera handboken. För lambdavärden används numera SN29500 och beräkning enligt EN61709, vilken ger högre MTBF värden än MIL-HDBK-217. Vår erfarenhet är att EN61709 resultat motsvarar våra Chi2 - kalkyler och får anses spegla verkligheten för våra apparater.Logga in