Menu

Master slav hur fungerar det?

Att skapa flera utspänningar med en DC/DC omvandlare i kombination med breda inspänningsområden kan ställa till en del svårigheter. Det finns flera möjliga sk. topologier. Polyamp har valt sk. master slav där en huvudspänning, mastern, bestämmer regleringen och slavspänningen följer med.

På PM50/PM80 modellerna är slavspänningen symetrisk med huvudspänningen. Det betyder att slavspänningen har bäst nogranhet när lasten är symetrisk.
Spänningsvariationen mellan master och slavs beskrivs i figur 1 i respektive PM50 eller PM80 datablad.

På PSC100/PSC150 modellerna kan slavspänningen varierar i större grad eftersom det inte är en symetri. Därför tas spänningen ner med en synkroniserad sekundär switchning vilket ger en stabil reglering. För att kunna ta ut effekt på slavspänningen måste det alltid finnas grundlast på huvudspänningen. En tumregel är att minst en tredjedel av den totala lasten på slavspänningarna måste huvudspänningen mata ut. PSC100/PSC150 har galvanisk separerade slavar från mastern, se figur nedan.
master-slave

Logga in