Menu

Lyckas med serie- och parallellkoppling

Att seriekoppla och sedan parallellkoppla är i grunden inga problem bara seriediod används på utgången. Däremot om det ska vara styrbart eller strömdelning behövs måste det kopplas rätt.

Delta Labbaggregat har det redan inbyggt, men ska enheterna styras via en extern buss bör en isolationsförstärkare ISO-AMP finnas till varje seriekopplat paket.

Polyamp PC1000 till PC2000 och PU1000 har en buss för strömutjämning mellan enheter. Där kopplas strömbussen mellan de enheter som är kopplade till utgångens systemnolla. Se figur nedan.

Series-parallel

Logga in