Menu

Vad betyder: CE märkta som fristående apparat.

För en fristående DC/DC omvandlare betyder CE märkningen att vi möter direktiven för EMC, Elsäkerhet och RoHS direktivet, som en fristående enhet, dvs både ingång och utgång möter kraven och själva enheten klara sin omgivning utan extra kylning, filter och tester. Elsäkerhetsdirektivet täcker Maskindirektivet för elektroniska och elektriska produkter.
Många av våra konkurrenter specificerar CE märkningen utan korrekt referens till varken direktiv och normer. Var gärna lite misstänksam mot dem. Polyamps CE märkning betyder mer än bara märket.
Vi är fortfarande unika genom att specificera utgångens EMC data, det käns märkligt.

Fråga oss om du känner dig osäker på våra men även andra tillverkares datablad.

Logga in