Menu

Varför finns inga ingångsäkringar?

Vi förser inte omvandlarna med säkring på ingången av två anledningar. För det första så varierar specifikationen på avsäkring med applikationen och den använda dc spänningen. För det andra så bör avsäkring ske vid distributionsstället för att skydda även kablarna vid kortslutning. DC-DC omvandlare installeras enbart av proffesionella installatörer.

Logga in