Menu

Polvändningsskydd på ingång?

Alla typer av omvandlare har parallell- eller seriediod på ingången för att skydda omvandlaren vid polaritetsväxling. Parallelldioden är dimensionerad för att lösa en ingångssäkring. Att vi inte har seriediod överallt beror på diodförlusten vid låga spänningar, vilken påverkar både inspänningsområdet och total förlusteffekt.

Polvändningsskydd med parallelldiod och säkring Polvändningsskydd med seriediod
parallell diod seriell diod
   Logga in