Menu

"Hold-up" tid?

I en AC/DC är "hold-up" tid en självklarhet. För att få den funktionen på en DC/DC  behövs en seriediod och eventuellt mera kondensatorer på ingången. En lång" hold-up" tid behövs på en DC-omvandlare när man växlar mellan två batterisystem eller att det matade nätet har dippar pga laster. Kontakta Polyamp för mer information.

Logga in