Menu

Parallellkoppla DC/DC omvandlare?

När DC/DC omvandlare parallellkopplas  så rekommenderar vi att en seriediod för att isolera ett eventuellt fel används. Det finns i huvudsak två anledningar till att koppla två eller flera omvandlare parallellt:

1. För att få ut mer effekt än vad en enhet kan ge
Genom att koppla två eller flera enheter parallellt kan man skapa ett system för mycket hög effekt. I Polyamps produktprogram finns omvandlare för effekter 1000-2000W som är användbara i sådana väldigt stora system.

2. För att få redundans N+1
Om du behöver ett väldigt pålitligt system så kan två eller flera omvandlare kopplas parallellt. Varje omvandlare skall själv kunna driva hela lasten. Om du har en sk. N+1 konfiguration finns N st enheter som matar lasten, sedan finns en enhet extra som ger marginal i systemet om någon enhet slutar fungera.
Omvandlaren måste ha seriediod på utgången och vara försedd med larm för indikation om någon omvandlare skulle gå sönder. För mer information ladda ner  installationsmanualen till den modell du tänker använda.

3. För att balansera lasten
Med fler enheter i parallell är det bra att se till att enheterna fördelar lasten. Det klassiska sättet är att justera utspänningen exakt mellan enheterna och se till att det finns spänningsfall fram till parallellkopplingspunkten. Polyamp använder sig av två metoder för att förenkla installation. Aktiv strömdelning där en bus kopplas mellan utgångarna, vilket används av PC1000 till PC2000 och PU1000.
Den andra metoden är PSC600 seriens CR tillval där seriedioden kompletteras med en serieresistor.
Båda metoderna innebär att det inte finns någon enhet som styr. Den aktiva strömdelningen kräver inte lika nogrann spänningsjustering som CR men båda fördelar lasten inom 5% från mer än 25% last.

Logga in