Menu

Avsäkra lasten?

Om du bara har en last, så är omvandlarens strömbegränsning snabbare än en säkring och Polyamp DC/DC omvandlare kan vara obegränsad tid i kortslutet läge. Om du har flera laster, bör du avsäkra varje last separat. För mer information ladda ner Installationsmanualen till den modell du tänker använda. En myt är att med lite överström kan en AC/DC eller DC/DC skjuta en säkring. Här är en länk som berättar mer.

Logga in