Menu

Vad är strömbegränsning?

Strömbegränsningen är till för att skydda omvandlaren mot överbelastning som skulle kunna medföra att omvandlaren blir överhettad eller förstörd vid kortslutning.

curr-limitDe flesta Polyamp omvandlarna har rak strömbegränsning. Det betyder att spänningen sjunker snabbt mot konstant noll vid överlast medan strömmen är lika med maxströmmen. Strömbegränsningen sätts normalt till 5% över nominell utström.
En annan strömbegränsningstyp är "fold forward", där strömmen ökar vid kortslutning.
En tredje modell är "fold back" där strömmen minskar eller kommer i ett stopp-start läge. Omvandlaren startar och märker att den är i kortslutet läge, då stoppar den för att i nästa sekund starta på nytt.
Detta sätt används på PM50/PM80. Vid högre effekter kan lastens startström vara så stor att "fold back" karakteristik kan orsaka startproblem.

I figuren visar den gula linjen det som räknas som rak strömgräns. Laboratorieaggregat från Delta Elektronika har en distinkt rak strömbegränsning. För vanliga DC/DC eller AC/DC accepteras ±15% som "rak" strömgräns. Resonemanget är att det måste finnas marginal i kablar så +15% kan inte vara farligt. Den röda kurvan finns ofta på enklare strömförsörjningsaggregat med låg effekt.

Logga in