Menu

Hur lastar man / Hur kyler man?

Polyamps omvandlare är testade vid omgivnings temperaturer från -25 till +55°C eller +70°C vid 100% last. Kontinuerlig last vid hög omgivningstemperatur förkortar livslängden på apparaten. Vissa kunder överdimensionerar med mer än 50% för att spara omvandlare.

Med en bra designad omvandlare så är är omgivningstemperaturen viktigare att hålla nere än lasten för att uppnå lång livslängd. Eftersom våra omvandlare är kapslade i aluminiumlådor, dimensionerade för konvektionskylning så är det väldigt effektivt att skapa en liten luftström runt dem. En sänkning av omgivningstemperaturen med 10°C kommer i stort sätt att fördubbla den förväntade livslängden. En generell egenskap med Polyamps omvandlare är att de är relativt kalla även vid full last. Kontakta Polyamp för mer information om just din applikation.

Logga in