Menu

Produktstandard?

Olika industrisektorer har olika produktstandarder.
För kraftaggregat och DC/DC omvandlare (PSUs) är det produktstandard EN IEC 61204 som gäller. Kraftaggregat och DC/DC omvandlare är en generell produkt som används i många olika applikationer. Väldigt ofta får vi frågan från kunden om omvandlaren svarar upp till deras specifika produktstandard. De flesta produktstandarder följer den allmänna kravnivåerna med avseende på EMC (EN IEC61000-6- ) med endast ett fåtal undantag.
Om kraftaggregatet eller DC/DC omvandlaren följer elsäkerhetsstandarden EN IEC 60950 så möter man de flesta andra elsäkerhetsstandarder.

Logga in