Menu

Vad betyder CE märket?

För en fristående DC/DC omvandlare betyder CE märkningen att vi möter direktiven för EMC och Elsäkerhet. När vi löder blyfritt möter vi RoHS direktivet. Elsäkerhetsdirektivet täcker Maskindirektivet för elektroniska och elektriska produkter.
Många av våra konkurrenter specificerar CE märkningen utan korrekt referens till varken direktiv och normer. Var gärna lite misstänksam mot dem. Polyamps CE märkning betyder mer än bara märket.
Att vi fortfarande är nästa unika genom att specificera utgångens EMC data käns märkligt.

Logga in