Menu

DC likspänningsingångar

 

Inspänningsområden

Presentation av Polyamp inspänningsområden kopplat till olika applikationer och standarder. Likspänningar från 10 – 1000Vdc, uteffekter från 30 till 2000W.
Polyamp DC/DC-omvandlare använder både mycket breda inspänningsområden samt optimerade för en viss inspänning (oftast nominell batterispänning). I allmänhet ger ett optimerad inspänningsområde resultat i högre verkningsgrad. Breda inspänningsområden kan användas i fall applikationen har olika inspänningar för att ha mindre lager. En annan orsak är att ingången producerar spänningsdippar eller överspänningar som måste hanteras, t.ex. i fordonsapplikationer, militär, järnväg då specielt diesellok.

Klicka på den inspänning som är av intresse. Inom varje inspänning kan du klicka på en familjemodell som indikerar effektområdet. Exempelvis PM500 anger ca 500 W uteffekt.

12 V

Används mest i bilrelaterade applikationer eller mindre mobila elfordon eller back-up system. För 12 V ingångspänningar används ingångskod A med ett inspänningsområde 10-30 V eller ingångskod 12 med 11-16V.

Inspänningsområde Familjekod
A = 10 - 30 Vd.c. PM50 PSE100 PSC150, PM150  PU300
12 = 11 - 16 Vd.c. PM250 PU300 12/27

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.

En vanlig fråga är om kan hantera spänningar ner till 6 V. Generellt stänger alla av under <9.5V utom PM50A fungerar ner till 6 V med begransad uteffekt, see datablad för mer information.

De flesta omvandlarna för 12V bilapplikation på marknaden är oftast enkla utan EMC dämpning trots att de finns krav. Även välrenomerade bärbara datorers sigarettutags omvandlare kan förstöra en sk. blåljusfordons EMC miljö, vilket påverkar kommunikationsradio och annan utrustning ombord. En Polyamp DC-DC omvandlare skall vara en störningsfri del i kedjan.

Polyamp levererar till ombyggda fordon som använd av Svenska FN trupper och andra trupper som i Afganistan och Nordic Battle Group.

24 & 28 V

24 - 28V inspänning används i många applikationer. Använd B eller 24 inspänningsområdet. I Militär, järnväg eller andra applikationer där startströmmar sänker inspänningar kan anpassad inspänning eller A-ingången användas.

 

Input range Familjekod
B = 20 - 60 Vd.c. PM50 PSC150 PM150  PU300 PU600
B = 20 - 72 Vd.c. PSE100
24 = 18 - 32 Vd.c. PM80P PM240 PSC240 PU500 PU1000
24 = 20 - 32 Vd.c. (*) PSE200, PSE250, PM250, PC1000
24T = 14.4 - 33.6 Vd.c. För tåg EN 50155/IEC 60571 och truckar, på begäran
24T = 12 - 40 Vd.c. På begäran för vissa tågmarknader
28T = 16 - 40 Vd.c. MIL-STD 1275-D (28V) / ISO 7637-2 (24V), På begäran 


Polyamp garanterar data inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.
(*) Nominellt inspänningsområde där data är garanterat. Ingången stänger av först <-35%  från nominell inspänning. Utspänningen kan sjunka under ca 5%.

Förekommer kraftiga spänningsdippar kan A inspänningskod användas, se 12 V inspänning.   En  A inspänning har lägre verkningsgrad än B och 24.

36 V

Används idag mest i tågapplikationer och på nordamerikanska marknaden. Använd B inspänningsområdet eller fråga efter en 36 ingång. En 36 ingång är inte standard men går att tillverka på begäran.
För tåg och mobila applikationer täcker B inspänningen kraven i EN 50155, IEC 60571 tågnormerna.

Inspänningsområde Familjekod
B = 20 - 60 Vd.c. PM50 PSC150 PM150  PU300 PU600
B = 20 - 72 Vd.c. PSE100
36 = 28 - 50 Vd.c. PM80, PM240, PSC240, PU500, PU1000
36 = 30 - 50 Vd.c. (*) PSE200, PSE250, PM250, PC1000
36T = 21.6 - 50.4 Vd.c. För tåg EN 50155/IEC 60571 och truckar, på begäran
36T = 18 - 60 Vd.c. På begäran för vissa tågmarknader

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.
(*) Nominellt inspänningsområde där data är garanterat. Ingången stänger av först <-35%  från nominell inspänning. Utspänningen kan sjunka under ca 5%.

48 V

finns. Vi möter EN 55016  på alla sådana inspänningar. Välj B inspänningskod eller 48.
För EN 50155, IEC 60571 tågnormer använd 48T, vilket kan innebära en viss effektminskning.

Inspänningsområde Familjekod
B = 20 - 60 Vd.c. PM50 PSC150 PM150  PU300 PU600
B = 20 - 72 Vd.c. PSE100
48 = 38 - 60 Vd.c. PM80, PM240, PSC240, PU500, PU1000
48 = 41 - 60 Vd.c. (*) PSE200, PSE250, PM250, PC1000, PC14000, PC2000
48T = 28.8 – 68 Vd.c. För tåg EN 50155/IEC 60571 och truckar, på begäran
48T = 24 - 40 Vd.c. På begäran för vissa tågmarknader


Polyamp garanterar data inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.
(*) Nominellt inspänningsområde där data är garanterat. Ingången stänger av först <-35% från nominell inspänning. Utspänningen kan sjunka under ca 5%.

60, 72, 96 V

60 Vd.c. används främst inom Telekom på vissa marknader. Vi kan på förfrågan göra modeller som täcker både 48/60V inspänning med 38-72V inspänningsområde.
72Vd.c. används huvudsakligen i tågapplikationer. Använd C inspänningsområdet eller 72T.
96Vd.c. är ingen vanlig spänning och har främst används i stora eltruckar. Använd C inspänningsområdet och begär seriediod på ingången.

Inspänning Inspänningsområde Familjekod
60 Vd.c. B = 20 - 72Vd.c PSE100
60 - 96 V C = 50 - 150 Vd.c. PM50 PSE100 PSC150 PM150  PU300 PU600
72 Vd.c. 72 = 60 - 100Vd.c. På begäran
72 Vd.c. 72T = 43.2 -100.8Vd.c För tåg EN 50155/IEC 60571 och truckar, på begäran

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.

110, 125 V

Används huvudsakligen inom tåg, kraftindustrin och sustationer. Höga immunitetsnivåer är ett grundkrav. Använd D inspänningsområdet 90-270 V or 110  93-150 V .
För EN50155, IEC60571 tågnormer använd C inspänningen 50 - 150 V eller 110T 66 – 154 V.

Inspänningsområde Familjekod
C = 50 - 150 Vd.c. PM50 PSE100 PSC150 PM150 PM260 PU300 PU600
D = 90 - 270 Vd.c. PM50 PSE100 PSC150 PM150  PM260 PU300 PU600
110 = 88 - 150 Vd.c. PM80, PM240, PSC240, PU500, PU1000
110 = 93 - 150 Vd.c. (*) PSE200, PSE250, PM500 PC1000, PC14000, PC2000
110T = 66 – 154 Vd.c. För tåg EN 50155/IEC 60571 och truckar, på begäran
   

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.
(*) Nominellt inspänningsområde där data är garanterat. Ingången stänger av först <-35%  från nominell inspänning. Utspänningen kan sjunka under ca 5%.

220, 250 V

Används huvudsakligen inom kraftindustrin och substationer. Höga immunitetsnivåer är ett grundkrav. Använd D inspänningsområdet eller 220. 250V batterispänning är inte så vanligt men då bör enbart 220 inspänningsområdet användas. Hy­bridbilar och ubåtar använder motsvarande spänningar, fråga oss.

Inspänningsområde Familjekod
D = 90 - 270 Vd.c. PM50,PSE100, PSC150,PM150,PM260 PU300,PU600
220 = 175 - 300 Vd.c. PM80, PM240, PSC240, PU500, PU1000
220 = 187 - 300 Vd.c. (*) PSE200, PSE250, PM500 PC1000, PC14000, PC2000

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.
(*) Nominellt inspänningsområde där data är garanterat. Ingången stänger av först <-35%  från nominell inspänning. Utspänningen kan sjunka under ca 5%.

400, 440, 650, 750 V

400, 440, 650, 750 V

Används främst inom kraftindustrin, oljeplattformar, hybrid / elfordons applikationer men även i ubåtar.

S.k. 700Vd.c. används i spårvagnar och tunnelbanor enligt IEC 60850. De flesta är applikationer kundanpassningar men några modeller finns:

Inspänningsområde Familjekod
E = 260 - 500 Vd.c. PSC150
440 = 350 - 500 Vd.c. PSC240
440 = 300 - 600 Vd.c. PU1000
600 = 450 - 800 Vd.c. PSD400 600-200
750 = 500 - 1000 Vd.c. PSD400 750-200

Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.

12 V inspänning

Används mest i bilrelaterade applikationer eller mindre mobila elfordon eller back-up system. För 12 V ingångspänningar används ingångskod A med ett inspänningsområde 10-30 V eller ingångskod 12 med 11-16V.

Läs mer...

24 - 28 V inspänning

24 - 28V inspänning används i många applikationer. Använd B eller 24 inspänningsområdet. I Militär, järnväg eller andra applikationer där startströmmar sänker inspänningar kan anpassad inspänning eller A-ingången användas.

Läs mer...

36 V inspänning

Används idag mest i tågapplikationer och på nordamerikanska marknaden. Använd B inspänningsområdet eller fråga efter en 36 ingång. En 36 ingång är inte standard men går att tillverka på begäran.
För tåg och mobila applikationer täcker B inspänningen kraven i EN 50155, IEC 60571 tågnormerna.

Läs mer...

48 V inspänning

Används främst inom Telekomrelaterade applikationer där krav på låg Emission finns. We mörer EN 50022 nivå B på alla sådana inspänningar. Välj B inspääningskod eller 48.
För EN 50155, IEC 60571 tågnormer använd 48T, vilket kan innebära en viss effektminskning.

Läs mer...

60 - 96 V inspänningar

60 Vd.c. används främst inom Telekom på vissa marknader. Vi kan på förfrågan göra modeller som täcker både 48/60V inspänning med 38-72V inspänningsområde.
72Vd.c. används huvudsakligen i tågapplikationer. Använd C inspänningsområdet eller 72T.
96Vd.c. är ingen vanlig spänning och har främst används i stora eltruckar. Använd C inspänningsområdet och begär seriediod på ingången.

Läs mer...

110 - 125 V inspänningar

Används huvudsakligen inom tåg, kraftindustrin och sustationer. Höga immunitetsnivåer är ett grundkrav. Använd D inspänningsområdet 90-270 V or 110  93-150 V .
För EN50155, IEC60571 tågnormer använd C inspänningen 50 - 150 V eller 110T 66 – 154 V.

Läs mer...

220 - 250 V inspänningar

Används huvudsakligen inom kraftindustrin och sustationer. Höga immunitetsnivåer är ett grundkrav. Använd D inspänningsområdet eller 220. 250V batterispänning är inte så vanligt men då bör enbart 220 inspänningsområdet användas. Hy­bridbilar och ubåtar använder motsvarande spänningar, fråga oss.

Läs mer...

>300 Vd.c. inspänning

Används främst inom kraftindustrin, oljeplattformar, hybrid / elfordons applikationer men även i ubåtar.

S.k. 700Vd.c. används i spårvagnar och tunnelbanor enligt IEC 60850. De flesta är applikationer kundanpassningar men några modeller finns:

Inspänningsområde Familjekod
E = 260 - 500 Vd.c. PSC150
440 = 350 - 500 Vd.c. PSC240
440 = 300 - 600 Vd.c. PU1000
600 = 450 - 800 Vd.c. PSD400 600-200
750 = 500 - 1000 Vd.c. PSD400 750-200


Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.

Logga in