Menu

>300 Vd.c. inspänning

Används främst inom kraftindustrin, oljeplattformar, hybrid / elfordons applikationer men även i ubåtar.

S.k. 700Vd.c. används i spårvagnar och tunnelbanor enligt IEC 60850. De flesta är applikationer kundanpassningar men några modeller finns:

Inspänningsområde Familjekod
E = 260 - 500 Vd.c. PSC150
440 = 350 - 500 Vd.c. PSC240
440 = 300 - 600 Vd.c. PU1000
600 = 450 - 800 Vd.c. PSD400 600-200
750 = 500 - 1000 Vd.c. PSD400 750-200


Polyamp garanterar data  inom nominellt inspänningsområde. Dvs 105% last vid 110% utspänningsnivå och max nominelt arbetstemperatur.

Logga in